söndag 20 mars 2011

Stämmning / Mood

Stämning

Vad kan vara viktigare än stämning? Man ser stämningar i nästan allt, i bilder, i mat upplägg, i bilar och så klart i inredning i form av tapeter.

När jag gör tapetmönster så utgår jag från färger jag vill använda. Mönstret kan ändra stämning pga färgerna. Som formgivare finns det vissa former som har en klang eller ton. En form med egen färg.

Alla tänker inte nödvändigtvis det samma. Kulturer och breddgrader gör skillnad på färg och form. En turkos kulör på ett hus i Bahamas är kanske inte lika tillrättalagt på ett hus i värmlands skogen.
Däremot är man trendkänsligare då man blir utsatt för fler influenser. Ser man inte nya färgställningar former och mönster så ofta kanske man inte får samma iver i att förändra vill tingens utseende så ofta. Man ser inte heller som formgivare vad som ska komma.

När jag gör mina mönster är det en resa i mönsterkonstruktion. En del mönster kommer lätt en del inte. Färger kan ändra ett ursprungligt mönster och göra det bättre än i original utförande. Det är ett levande skapande i ständig förändring. Men jag tittar bakåt på tekniken i mönsterkonstruktionerna men sedan får min fantasi styra.

English

What could be more important than mood? We meet moods all the time. In almost everything. In pictures, food presentations, in cars in the interiors as wallpaper.

When I make a wallpaper pattern I start from the colours I want to use. The pattern can change the mood by changing the colour. As a Designer there is shapes with a tune or a scent. A shape with a colour of its own. We dont all think the same.
Culture and latitudes makes a differnce on colour and shape. A turqouise tone on a house in the Bahamas is very odd fitted on a house in swedens midwest woodlands.

The more trends you see the more sensitive you will be for influences.
If you dont see alot of new colourschemes, shapes or patterns you might not wont have the same urge to shange things apperance too often. as a designer you migth not se as clear what trend to come either.
When I create my patterns its a journey in pattern construction. Some patterns come easy some do not. The colours can change a original pattern and make it better than it was from the original setting.
Its a living and creativ work in constant change.
I look at the history of wallpaper as it comes to the pattern construction, but after that my fantasy rules.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar