lördag 23 januari 2010

Dagens skissSketching and painting new patterns and building an exhibition on my old school. Kyrkeruds Folk high school, Årjäng.

Skissar och målar nya mönster och bygger en utställning på min gamla skola. Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng.